feb

Mój Prąd 5.0: Najnowsza edycja dotacji energetycznej w Polsce 2023

Mój Prąd to program subsydiów dla systemów energetycznych uruchomiony w Polsce w 2019 roku. Oto jego najważniejsze punkty:

Kluczowe informacje:

 1. Mój Prąd 5.0 to najnowsza, a zarazem ostatnia edycja programu.
 2. Zaledwie kilka tygodni po zamknięciu naboru do Mój Prąd 4.0, ruszył nabór do Mój Prąd 5.0.
 3. W ciągu 5 edycji programu przyznano ponad 400 tys. dotacji na łączną kwotę przekraczającą 1,7 mld zł, co przyczyniło się do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 1,9 mln ton.
 4. Ze względu na duże zainteresowanie, budżet programu został zwiększony o dodatkowe 400 mln zł.
 5. Mój Prąd 5.0 oferuje największy zakres wsparcia, z maksymalnym wsparciem sięgającym 58.000 zł.

Wsparcie programu:

Program obejmuje różnego rodzaju urządzenia, takie jak:

 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.
 • Magazyny energii elektrycznej.
 • Pompy ciepła różnego rodzaju.
 • Systemy do zarządzania energią (HEMS/EMS).
 • Kolektory słoneczne.

Kto może skorzystać:

 1. Osoby korzystające z net-billingu, które nie skorzystały wcześniej z programu.
 2. Osoby korzystające z systemu opustów, które nie otrzymały wsparcia z Mój Prąd i są gotowe przejść na net-billing.
 3. Osoby, które skorzystały z programu Mój Prąd wcześniej, ale spełniają pewne warunki, takie jak zakup nowego systemu lub przejście na net-billing.

Kiedy nie otrzymasz dotacji:

Dofinansowanie nie jest przyznawane, jeśli m.in. instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na dachu z materiałami azbestowymi lub jeśli inwestycja została sfinansowana przez leasing i wnioskodawca nie jest właścicielem urządzeń.

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie może pokryć do 50% kwalifikowalnych kosztów inwestycji.


Podsumowując, program Mój Prąd 5.0 jest ważnym narzędziem w polityce energetycznej Polski, mającym na celu promowanie zielonej energii i zwiększenie autokonsumpcji. Wprowadzenie dodatkowych funduszy do programu podkreśla jego sukces oraz zaangażowanie kraju w promowanie czystszych źródeł energii.

Scroll to Top